Comunicat de Casals de Joves sobre els materials de reducció de riscos

Barcelona, dijous 28 de desembre de 2023 – Arran de la polèmica suscitada pel material de reducció de riscos que ha reeditat la Federació de Casals de Joves de Catalunya d’una campanya que fa tres anys que està en marxa comuniquem el següent:

  • La campanya es troba orientada a proporcionar informació i recursos de prevenció i reducció de riscos a persones joves adultes, de 18 a 30 anys, que usen drogues.
  • Un dels materials i recursos que s’ofereixen a aquesta població és un kit de parafernàlia de reducció de riscos, compost per una targeta i turulos amb informació de reducció de danys i riscos incorporada i sèrum fisiològic.
  • Aquest material està pensat per entregar-se únicament a població usuària i/o persones educadores que treballen amb aquesta població. És, per tant, un material especialitzat dirigit a un públic específic.
  • L’entrega de material està acompanyat d’assessorament i formació en l’ús de drogues dirigit a prevenir conductes de risc i problemàtiques. Forma part d’un rang més ampli d’actuacions, també pedagògiques, que busquen reduir els riscos i danys de les persones usuàries en el consum de drogues en general, i, pel cas concret d’aquesta actuació, del consum de drogues per via esnifada.
  • La presentació dels materials es dirigeix a trencar amb l’estigma i prejudicis que aquesta població pateix així com a què sigui un format que les persones que l’han d’utilitzar sentin pròxim i comprenguin.

La Federació de Casals de Joves som una entitat amb vessant educatiu i amb quasi trenta anys de trajectòria, que ha treballat sempre per informar i formar a les joves i construir un pensament crític i una societat més inclusiva, és per això que el 2020 es va iniciar aquesta campanya, amb l’assessorament i suport d’Energy Control. Es van presentar acompanyades d’unes jornades formatives amb la participació d’aquestes dues entitats, amb un psicòleg especialitzat en drogues del País Basc i amb la Cooperativa Metzineres. Des de la comissió salut també es va crear un díptic informatiu sobre el consum i la reducció de riscos que podeu trobar a la nostra web.

La reducció de riscos s’ha erigit des de fa dècades com una de les perspectives més exitoses per treballar amb població usuària de drogues. És una pràctica ben establerta per nombrosos governs, també a Catalunya, on des de fa més de vint anys Energy Control és entitat de referència. La campanya ha funcionat durant tres anys sense més incidents durant els quals s’han repartit 250 targetes. Aquest 2023 s’ha reeditat perquè duri més anys, fent tirada de 500 targetes de les quals només se n’ha repartit un 20%. La publicitat irresponsable d’aquest material a la població general no ha estat portada a terme per membres de la federació sinó per membres aliens a aquesta; persones, algunes, que treballen per mitjans de comunicació de qui s’espera certa rigorositat.

L’opinió desinformada de les accions portades a terme per part de la Federació únicament retrata a aquells que, amb malícia o des de la ignorància, pretenen portar el retrocés de drets i qualitat de vida de les joves criminalitzant-les i assenyalant aquelles entitats que treballen amb pràctiques provades i rigoroses com la reducció de riscos.

Les persones joves no tenim per què aguantar el paternalisme i les actituds reaccionàries i desfasades envers les nostres decisions i la manera que tenim de cuidar-nos. Contra l’estigma i la criminalització de les persones joves, ens informem i cuidem.