Actitud Casalera

Casals de Joves de Catalunya som una Federació que agrupa associacions juvenils que fomenten la participació dels i les joves, des de la pròpia organització i sota els principis d’autogestió, assemblearisme i transformació social.

;
Desenvolupem activitats de lleure juvenil que busquen la implicació dels i les joves, i treballem conjuntament amb la idea d’optimitzar recursos, intercanviar experiències i donar suport a tots els projectes que sota els principis que compartim vulguin sumar-s’hi.

El projecte ideològic i pedagògic de Casals de Joves de Catalunya es basa en els valors de la transformació social, l’autogestió i l’assemblearisme.

Entenem la Transformació Social com el compromís amb el canvi de societat i l’entorn immediat a favor de la lluita anticapitalista, antifeixista, antiracista i feminista. D’aquest compromís es deriva una presa de posició crítica i transformadora sobre la societat des d’una mirada interseccional que examini totes les categories biològiques, socials i culturals. A més posem les cures i les persones al centre per tal d’arribar a una societat equitativa.

Apliquem internament els principis autogestionaris i de participació directa. L’Autogestió és una eina per a l’autodeterminació de les persones i l’organització dels grups a través de la participació juvenil i associativa. Defensem el posicionament a favor de la llibertat de pensament, consciència, decisió i esperit crític a través l’educació en la participació, l’activisme i el voluntariat.

Ens organitzem i desenvolupem la nostra tasca de forma assembleària, des del debat i la presa de decisions col·lectiva, integrant totes i cadascuna de les sensibilitats i mirades que conviuen dins la Federació. Treballem des de l’assemblearisme, perquè el nostre projecte té la base en la construcció col·lectiva de les persones que en formen part.

Creiem en la cooperació com a pràctica per caminar cap a la construcció de societats i comunitats més inclusives, on totes i cadascuna de les persones involucrades se sentin reconegudes i amb oportunitats reals de participar i aprendre. L’Assemblea és l’òrgan polític de l’organització i funcionem a través del consens i l’horitzontalització de les decisions amb la base de Casals Associats.