Nova edició del Projecte X

Des de la Fede engeguem una nova edició del PROJECTE X amb la intenció de facilitar-vos suport econòmic directe a projectes específics i necessitats puntuals per tal de fomentar projectes casaleros i valorar la tasca que feu 🥳

 

Per què ho fem?

El Projecte X és una aposta per afavorir i acompanyar els projectes dels casals de base i motivar i protegir les iniciatives i les exigències de la nostra tasca de transformació social. Tal i com es va acordar a l’AGO del passat 16 de desembre de 2023, enguany el Projecte X només remunerarà projectes que encarats a treballar algun dels eixos de transformació social que compartim els Casals i la Federació. Per tant, han de ser projectes que treballin un o varis dels següents eixos:

  • Feminisme Interseccional
  • Interculturalitat/antiracisme
  • Antifeixisme
  • Anticapitalisme i decreixement
  • Salut juvenil

 

Qui es pot presentar?

Es pot presentar qualsevol casal federat que ho vulgui. Una condició imprescindible és la de poder justificar els diners (amb factures o minutes) abans que acabi el 2024. No s’acceptaran projectes fora de termini. Els terminis són els següents:

  • Data límit per presentar el Projecte: divendres 1 de març de 2024
  • Data de resolució de la dotació econòmica a les entitats: setmana de l’11 de març de 2024
  • Data límit per justificar amb factures: divendres 15 de novembre de 2024.
  • Data límit pel lliurament de la memòria: divendres 20 de desembre de 2024.

 

Quantitat econòmica de la dotació

La dotació econòmica total disponible per a repartir entre els projectes finalistes tal i com es va aprovar a la passada AGO és de 4.000€. Aquests diners s’hauran de repartir entre els projectes finalistes que es considerin millors i més necessaris en funció dels criteris de valoració, i també aquells que proporcionin seguretat a l’hora de justificar-los degudament.

La dotació econòmica es repartirà entre els projectes que la comissió d’avaluació valori seguint l’ordre de les puntuacions aconseguides i fins que no quedin diners per atorgar a la Borsa del Projecte X.

 

Bases de la convocatòria

A continuació us adjuntem la documentació necessària per presentar el projecte (convocatòria, plantilla, memòria i memòria econòmica). És importantíssim que us el llegiu bé les bases i us assegureu que el vostre projecte compleix amb les condicions necessàries.