El secretariat

El secretariat és l’òrgan polític escollit per l’assemblea per liderar la federació. Internament es distribueixen les responsabilitats dels diferents càrrecs i àrees de les que s’encarrega cadascú.

Anna Miguel

Anna Miguel
Casal de Joves Guineueta
Territori Barcelonès, Feminismes, Antifeixisme, Trobada de Joves
Territori Barcelonès

Adriana Alzina

Adriana Alzina
Queixal de'n Xöves
Interculturalitat

Pau Salgado

Pau Salgado
JAM
Antifeixisme, Reconeixem-nos

Bet Bayó

Bet Bayó
Casal de Joves Queix
Feminismes

Sergi Vilar

Sergi Vilar
CJ La Traca
Gerència, Laboral, Banc de Recursos, Trobada de Joves
Territori Barcelonès

Roger Estelrich

Roger Estelrich
Can Ricart
Salut, Borsa de Formadores, Curs de Dires, Comissió de Comunicació

Pau Santeugin

Pau Santeugin
AJUC
Presidència, Consum Conscient, Reglament de Règim Intern, Administracions
Territori Llobregat i Territori Vallès-Osona

Toni Pinillos

Toni Pinillos
Xiroc
Secretari General, Interculturalitat, Antifeixisme, Educar en participació i relleu, laboral, Relacions Externes, Pla Estratègic, Trobada de Joves i Reglament de Règim intern

Secretaria tècnica

La Secretaria Tècnica és la estructura professional que s’encarrega de tirar endavant el dia a dia dels projectes. És personal remunerat que també es reparteix algunes de les àrees i projectes de la federació.
Laura
Tècnica Llobregat
Joan
Coordinació econòmica
Laura
Tècnica de Programes
Mireia
Tècnica Barcelonès
Toni
Secretària general
Agnès
Tècnica Pedagògica
Aina
Tècnica Vallès-Osona