Forever Young

No perdis l’actitud casalera! Fes-te de forever young! 

Forever Young és una campanya per totes aquelles persones, ex-casaleres i amigues de la federació, que vulguin mantenir el vincle amb Casals de Joves, com a soci/a col·laborador/a, poder participar de les activitats i rebre els materials i recursos que generem.

Què significa ser soci/òcia col·laborador/a?

 

Significa que, encara que ja no formis part activa d’un Casal federat, et sents compromés/a amb el projecte i/o vols participar-ne.

La figura de soci/òcia col·laborador/a està contemplada als nostres estatuts i permet participar a la federació de forma activa.

Pots participar als diferents grups de treball, assistir a l’assemblea sense dret a vot i tenir informació del que fa la federació.

Quina és la quota de participació?

 

La quota de participació mínima és de 30€ anuals. La primera quota serà la quota d’inscripció i et donem la benvinguda al projecte amb un enviament de materials i informació de la federació. A partir de llavors rebràs les nostres publicacions, convocatòries i campanyes especials per socis/òcies col·laboradors.

Aquesta primera “quota d’inscripció” no formalitza la membresia a la federació, ja que l’alta de persones sòcies ha de ser ratificada per l’Assemblea General (de l’abril o el desembre) i, per tant, no serà fins aquest moment que les persones formalment passin a ser membres. Després de la “quota d’inscripció”, serà al mes d’abril de cada any que es cobraran les quotes via domiciliació bancària. També pots col·laborar amb el projecte general amb la quantitat addicional que vulguis i triar, en aquest cas, si pagar de manera anual o semestral.

Inscriu-te!