El secretariat

El secretariat és l’òrgan polític escollit per l’assemblea per liderar la federació. Internament es distribueixen les responsabilitats dels diferents càrrecs i àrees de les que s’encarrega cadascú.

Anna Miguel

Anna Miguel
Casal de Joves Guineueta
Territori Barcelona, Feminismes, Antifeixisme, Xarxes Socials
Territori Barcelona

Adriana Alzina

Adriana Alzina
Queixal de'n Xöves
Interculturalitat, Banc de Recursos

Pau Salgado

Pau Salgado
JAM
Salut, Antifeixisme, Internacional, Reconeixem-nos

Bet Bayó

Bet Bayó
Casal de Joves Queix
Feminismes, Gerència, Web, Referent Assemblea de Treballadores, Comissió de Cures
Territori Vallès - Osona

Sergi Vilar

Sergi Vilar
Traca
Gerència, Relacions amb l’Administració
Territori Barcelona

Roger Estelrich

Roger Estelrich
Can Ricart
Salut, Borsa de Formadores, Curs de Dires, Comissió de Comunicació

Pau Santeugin

Pau Santeugin
AJUC
Consum Conscient, Territori Llobregat, Laboral
Territori Barcelona

Toni Pinillos

Toni Pinillos
Xiroc
Assignatura,Comissió de Cures, Laboral, Xarxes Socials, Relacions externes

Secretaria tècnica

La Secretaria Tècnica és la estructura professional que s’encarrega de tirar endavant el dia a dia dels projectes. És personal remunerat que també es reparteix algunes de les àrees i projectes de la federació.
Josan
Tècnica Llobregat
Irene
Coordinació econòmica
Pepa
Tècnica de Programes
Helena
Tècnica Barcelonès
Toni
Secretària general
Albert
Tècnic Pedagògica
Aina
Tècnic Vallès-Osona