Reconeixem-nos

Reivindiquem l’acció juvenil

 

 

La jornada Reconeixem-nos no només neix de les inquietuds i la voluntat de la Federació de Casals de Joves de Catalunya i l’Associació de Professionals de Joventut, és un anhel i una necessitat de les joves organitzades i de les que s’organitzaran gràcies a elles. Quan parlem d’autogestió i participació juvenil, sovint oblidem que aquesta segueix existint quan no li fem cas, que la seva activitat no para encara que quedem marginades de l’administració i que el nostre principal anhel es ser vistes com a motor de canvi i de participació, com un col·lectiu treballador i que genera formació, oci i cultura, que se’ns reconegui com a quelcom positiu i se’ns doni el suport necessari.