Oferta laboral: gerència

Des de l’Associació de Casals de Joves de Catalunya obrim una convocatòria per cobrir la plaça de gerència.

 

Funcions a desenvolupar

 • Responsable de la gestió dels recursos humans i l’organització del treball:

  • Seguiment continuat de l’equip tècnic i promoció del treball en equip.
  • Planificació i coordinació del treball de la Secretaria tècnica.
  • Establiment d’objectius, definició de la metodologia de treball i distribució de funcions i tasques.
  • Gestió de riscos laborals i mútua d’accidents.
  • Seguiment laboral mitjançant els sistemes de gestió i d’avaluació designats per l’ACJ.
 • Seguiment i control de la gestió econòmica:

  • Lideratge estratègic en la cerca de fons de finançament i en mantenir una economia sostenible entenent les necessitats de la Federació i les entitats que la formen.
  • Adequar la gestió econòmica en l’àmbit de l’ESS – Planificació i seguiment pressupostari de l’entitat.
  • Anàlisi dels estats comptables, financers i de liquiditat. – Coordinació i supervisió de les auditories.
  • Revisió i control dels impostos anuals.
 • Lideratge tècnic dels projectes i subvencions:

  • Coordinació de la gestió de subvencions (formulació, seguiment i justificació), convenis i altres recursos.
  • Supervisió i redacció del pla de treball, projectes, memòries i pressupostos.
  • Reunions de treball i coordinació d’equips en l’execució dels projectes.
  • Relació i interlocució amb les administracions locals, autonòmiques i estatals.
 • Suport tècnic a la tasca del Secretariat de l’entitat i als casals de joves federats:

  • Preparació de documentació, informes, assessoraments, escenaris per a facilitar la presa de decisions.
  • Assessorament i/o formació sobre gestió econòmica, fiscalitat i legalitat de l’entitat.
  • Execució i seguiment d’acords presos.
  • Execució delegada del pla de treball anual per adaptar l’organització tècnica a les accions que se’n deriven.
  • Representació delegada de l’associació quan s’escau.

 

Requisits

 • Experiència demostrable en la gestió, administració, direcció d’entitats del tercer sector.
 • Experiència en les funcions descrites.
 • Coneixement alt en matèria de subvencions i projectes.
 • Competència escrita: redacció de correus, memòries, informes i altra documentació.
 • Alta capacitat d’organització, resolució, gestió del temps, treball en equip, autonomia personal, flexibilitat i adaptabilitat.
 • Responsabilitat, rigor, puntualitat i alt compromís amb l’entitat.
 • Alt domini del paquet office, Google Apps.

 

Es valorarà

 • Titulació acabada en Gestió i Administració Pública o un CFGS d’Administració i finances o similar.
 • Coneixement i experiència en el moviment associatiu educatiu i social en l’àmbit juvenil.
 • Coneixement i experiència de treball per projectes.
 • Ser menor de 35 anys.
 • Flexibilitat i capacitat d’adaptació.
 • Referències d’antigues feines.

 

S’ofereix

 • Jornada laboral de 30 hores setmanals (habitualment de matins amb un dia de teletreball).
 • Contracte indefinit.
 • 21.027,82€ bruts en 12 pagues.
 • Incorporació el dimarts 2 d’abril.

 

S’ha d’enviar currículum amb carta de presentació (obligatòria) a casaldejoves@casalsdejoves.org abans de les 23:59h del 18 de març de 2024 referència: «Plaça de gerència»