Traçant Vincles

Presentem la Guia d’Interculturalitat

 

La Federació de Casals de Joves de Catalunya i Esplais Catalans hem estat treballant plegades per desenvolupar la Guia d’interculturalitat i treball en xarxa a l’associacionisme educatiu: Traçant vincles.

En aquest document hem pogut desenvolupar la idea d’interculturalitat i hem fet propostes per fomentar el debat als esplais i els casals en matèria de diversitat cultural. També hem recollit experiències, dinàmiques de persones, entitats i col·lectius que parteixen d’aquesta perspectiva. A més, hem desenvolupat un mapa d’entitats que podreu trobar al final de la guia.

El mapa d’entitats pretén apropar a l’associacionisme educatiu aquelles iniciatives que ja s’estan duent a terme a Catalunya. Aquest mapa és orgànic i s’anirà actualitzant amb el temps.