Models de projecte i memòria anuals

Aquí us deixem adjuntats els models de projecte i memòria anuals per poder descarregar i utilitzar

Guions comentats del projecte i memòria anuals:

GUIO_PROJECTE ANUAL

GUIO_MEMÒRIA ANUAL

Plantilles editables del projecte i memòria anuals:

Plantilla Projecte Anual

Plantilla Memòria Anual