Presentació KM’ 0: La Trobada de les més joves

El KM 0, és una la Trobada d’adolescents promoguda per ‘ESPLAC i Casals de Joves de Catalunya’

Està pensada pels grups de joves que tenen entre 14 i 17 anys i amb vinculació a alguna de les entitats del MLP. Poden ésser casals de Joves de l’ACJ, esplais federats a ESPLAC i agrupaments que pertanyen a Acció escolta.

Els grups de joves participants hauran de venir en companyia d’una persona referent major d’edat que se’n faci responsable. Aquests referents educatius (casaleros i casaleres, monitores i monitors i caps) s’incorporaran a la comissió promotora i implicaran als i les adolescents en l’organització de les activitats de la trobada.

Les activitats tenen un caràcter formatiu en tant que aniran destinades a reforçar capacitats i habilitats dels i les adolescents. L’equip tècnic de les Federacions organitzadores assessorarà i donarà suport a aquelles activitats que es realitzin i estiguin relacionades amb alguns dels àmbits de treball de la federacions.

L’objectiu principal és donar eines i recursos als i les adolescents per afavorir la seva participació en els Casals de Joves.

El programa d’activitats està (tal com marca el tarannà de la pròpia Federació) obert a qualsevol proposta i modificació tenint en compte el consens de totes les persones participants.

Presentació KM0

Projecte KM0 2011

Guió per les i els referents educatius