Manual d’intervenció a l’IES

Manual per a la intervenció de Casals de Joves als IES

Teniu a les mans un manual que vol ésser una eina per facilitar la intervenció en els centres educatius de secundària. Hem dividit el procés en fases per a facilitar la nostra intervenció però cal tenir en compte que a la realitat el procés es continu i es fa complexa la seva classificació.

  • Fase1 Com entrar a l’IES.
  • Fase2 Progressió de la nostra intervenció.
  • Fase-3 Consolidar nuclis participatius.
  • Vincular els participants de l’IES al CJ (transversal a tot el procés).

En cada apartat trobareu les característiques pròpies de la fase i les estratègies a desenvolupar per tal d’arribar a la següent fase. També proposem un seguit d’activitats que ajudaran a dur a terme les estratègies recomanades i petits apunts per assegurar un bon desenvolupament.

Al final adjuntem un seguit d’annexes a mode de plantilles i eines de treball per tal de facilitar la feina pedagògica i de gestió:

  • Annex I Activitats d’intervenció
  • Annex II Enquesta d’interessos
  • Annex III Full de contactes
  • Annex IV Fitxa pedagògica
  • Annex V Projecte per a presentar a la directiva del centre.