Estatuts actuals de la federació

Estatuts de la federació de Casals de Joves de Catalunya, aprovats a l’Assemblea General del 17 de març de 2012