Checklist de consum responsable

Checklist de consum conscient

Des de la comissió de Consum Concisent vam plantejar la creació d’un recurs que vetllés perquè els actes organitzats des de la fede complíssin una sèrie de criteris relacionats amb la sostenibilitat, l’ètica i el respecte per l’entorn. Així, aquesta checklist conté indicadors relacionats amb el reciclatge, la sostenibilitat o la cura, entre d’altres.

Més enllà de voler esdevenir un recurs útil, aquesta guia també enceta un nou compromís des de la Fede: des d’ara, vetllarem perquè tots els actes que organitzem assoleixin, com a mínim, 50 punts de la bateria d’indicadors. És a dir, que poguem garantir l’aprovat en matèria de sostenibilitat (ambiental, econòmica i social) dels diferents esdeveniments que organitzem com a fede.

També us animem a utilitzar la checklist des dels casals abans de preparar qualsevol acte per assegurar-vos que aquest garanteix un mínim d’indicadors de la llista. Podeu consultar la checklist en format web o en format físic.