Campanya i materials esportius: “Casaler@ mou el Cul!”

Casaler@ mou el cul!

Un projecte pensat per a recolzar les activitats esportives, d’activitat física, ball, etc. dels casals, i nodrir-les de continguts visibles per tal de fer palesa la lluita contra el sedentarisme juvenil i els alts índex competitius que es desprenen de les activitats esportives fora de l’àmbit del lleure (i de vegades dins d’aquest també).

El programa vol recolzar l’organització de l’activitat des de diferents vessants:

 • Organitzativa
 • Contingut salut (pòster de la campanya, tríptics, materials de suport)
 • Material/recursos (equipaments, pilotes, aïllants, vaixella…)
 • Suport alimentari (amb la campanya Ment’Jam)

Són moltes les activitats que els casals de joves realitzen entorn de la salut, malauradament moltes vegades sense voler-ho o sense ser-ne plenament conscients. Una part important d’aquest projecte és el de sensibilitzar a les entitats i fer-les conscients de la seva important i transformadora tasca. Normalment a l’època de la joventut les qüestions relacionades amb la salut sembla que queden lluny, per la pròpia naturalesa humana, això no vol dir que no en veiem la seva importància i vulguem reivindicar-la.

Les tipologies d’activitats de salut més habituals dels casals són:

 • Tallers de ball (swing, flamenc, bollywood, salsa…)
 • Tallers de disciplines esportives (boxa, bàsquet, korfball)
 • Torneigs de futbol
 • Tallers de cuina
 • Cinefòrums
 • Tallers i xerrades específics (sexualitat, consums de drogues, alimentació, salut mental, sanitat…)

La proposta parteix de la idea que, anual o bianualment, escollir una temàtica en la què centrar les activitats que es generen tant a nivell federatiu, com pel que fa als projectes propis dels casals de joves, com ja s’ha explicat anteriorment. En aquesta línia i en relació a la temàtica escollida es treballarà per:

 • fomentar les activitats físiques i esportives
 • acabar amb el sedentarisme juvenil i els mals hàbits alimentaris
 • promocionar activitat física lluny de la competitivitat insana i individualista
 • reforçar activitats esportives ja existents als Casals de Joves
 • conscienciar als casals de joves de la tasca que fan sobre salut (moltes vegades sense saber-ho)

La campanya consta de cartells promocionals i un joc de “petos” amb el logo de la campanya per emprar en activitats físiques i/o esportives. A més, s’ha creat un banc de recursos específic, amb materials esportius i actius.