Anem a l’IES

Manual per definir el vostre projecte a l’IES

Si esteu llegint aquest  text és perquè en algun moment us heu fet la pregunta: Anem als IES?. És una bona opció? De que ens servirà? Però sobre tot … com ho fem?

El manual que teniu a les mans és una eina pràctica per a poder definir el vostre projecte d’intervenció als instituts. L’objectiu és estructurar el procés de planificació per a que, de manera autònoma, pugueu valorar si és un bon moment per iniciar la intervenció a l’IES, quines eines necessitareu per fer-ho i que suposa pel casal.

És una proposta oberta per a definir-la i adaptar-la a cada casal i situació. Aquesta serà la vostra feina perquè ningú millor que vosaltres sap que voleu i ningú millor conèixer la vostra realitat.

Cal dedicar temps a la planificació per poder crear projectes reals que s’adaptin a les possibilitats del casal. I cal dedicar-ho de manera conjunta amb el grup que lidera el casal o la gent que posarà en pràctica el projecte. Treballar amb Instituts ha de ser un plantejament emmarcat dins el projecte general de casal i que tingui una relació directa amb tot allò que en ell es realitza.

 Hem dividit el manual en diferents apartats:

  • Tenir clar que volem

  • Decidim com fer-ho

  • Conclusions

Cada apartat segueix la mateix estructura s’inicia amb unes preguntes d’anàlisis per a visualitzar la realitat del casal. Després continua amb algunes reflexions per a enfocar l’apartat i finalment tancarem amb un full de conclusions. La intenció es que sigui un document lleuger i pràctic per poder fer un anàlisi ràpid i endreçat. En acabat tindreu l’esquelet i el dibuix del vostre projecte als IES.

Teniu a la vostra disposició un manual d’aprofundiment on es desenvolupa una intervenció de màxims, platejada amb personal de dedicació exclusiva (fins hi tot contractat); a llarg plaç i amb una periodicitat d’intervenció setmanal. Al “Manual per a la intervenció als IES des dels casals de Joves” trobareu detalladament les fases, les estratègies, i activitats concretes pel desenvolupament del projecte. El podeu baixar de la web o posar-vos en contacte amb la federació. Us serà molt útil sobre tot per fer els primers passos, per extreure accions o aprofundir en el procés i fases a seguir.