8 de març · Si et volen explotar, explota!

Avui, 8 de març, les dones dels diferents Casals de Joves de Catalunya cridem que n’estem fartes de la doble explotació que vivim!

Fartes que aquelles feines que impliquen cuidar a les persones -i que majoritàriament recauen sobre les dones- no tinguin cap valor (ni econòmic ni social) i s’invisibilitzin i precaritzin. Fartes que als nostres llocs de treball (precaris evidentment) els càrrecs de poder encara existeixin i, a més, estiguin a mans dels homes. Fartes que se’ns relegui a realitzar totes aquelles feines d’atenció al públic i que haguem de ser “amables, simpàtiques i pacients” i/o acabem sent dones objecte o -directament- el producte. Fartes de l’assetjament sexual i laboral. I fartes d’estar en silenci, d’estar silenciades! Per això, aquest #8demarç diem ben alt que si ens volen explotar, explotarem! #8MExplota Volem agrair la participació de totes aquelles casaleres que han col·laborat i han fet possible aquesta campanya i, especialment, a la persona encarregada de la comunicació del Centre Cívic Pati Llimona que ens va acompanyar i assessorar en la realització de les fotografies.