1 de maig · Les nostres mans, el nostre capital!

El capitalisme patriarcal explota el jovent en l’àmbit laboral. Atur, contractes temporals i precaris, salaris basura, etc.

Però l’economia és molt més que treball assalariat. Els treballs reproductius i de cures són fonamentals per mantenir el benestar de les persones. Malgrat això, el capitalisme invisibilitza i empobreix a les persones que els realitzen, majoritàriament dones.

Per això, les joves no només estem més discriminades en l’àmbit laboral, ho estem en cada àmbit de la vida.

Mentrestant, 8 empresaris, tots homes, acumulen més riquesa que la meitat de la població mundial.

Perquè no volem viure en aquesta precarietat vital, posem la vida al centre i no el benefici del capital!

Perquè sabem que les nostres mans, són el nostre capital, i que el nostre lloc de feina també és un espai d’intervenció política. Organitzant-nos tenim futur!

#1demaig
#LesNostresMans