Oferta laboral: tècnica comunicació i coordinació de programes

S’obre una plaça de tècnica de comunicació i programes a Casals de Joves de Catalunya. Els programes són una eina de la federació per promoure la realització, per part dels casals de joves, de projectes i activitats sobre temàtiques concretes que considerem d’interès. Es té una posició proactiva generant recursos i dinàmiques que facilitin la realització i el suport a aquestes activitats. Actualment, els programes actius són Salut, Feminismes i LGTBI, Consum Conscient, Antifeixisme i Interculturalitat.

La comunicació és una part indispensable per a la federació per donar a conèixer el nostre projecte, activitats, posicionaments. És per això que és indispensable comptar amb una figura que s’encarregui de gestionar la feina comunicativa en tots els seus àmbits.

Requisits
● Formació reglada en l’àmbit social i/o de la comunicació.
● Experiència laboral en la comunicació corporativa.
● Coneixements sobre el funcionament de Casals de Joves o una altra entitat similar.
● Experiència en formulació de subvencions i justificacions.
● Experiència laboral o voluntària en tasques de programació, coordinació i avaluació
de projectes.
● Coneixement de la realitat associativa juvenil catalana.
● Coneixement de programes d’edició d’imatge, vídeo i web.
● Coneixement alt de català oral i escrit.

Es valorarà
● Experiència en l’àmbit associatiu juvenil.
● Ser membre d’una entitat associativa.
● Formació i experiència en els camps de treball dels programes de la Federació.
● Ser menor de 30 anys.
● Capacitat d’iniciativa i autonomia personal, així com de treball en equip.
● Coneixement d’altres idiomes.
● Coneixements informàtics i experiència laboral o voluntaria en dinamització de xarxes
socials i pàgines web.
● Es valorarà carta de motivació i portfoli.

Funcions
● Programació, gestió, execució i avaluació dels programes de la Federació.
● Disseny i elaboració de recursos pedagògics relacionats amb les àrees de treball dels
programes de la federació i gestió i dinamització dels recursos pedagògics existents.
● Coordinació de les comissions liderades per les voluntàries de l’entitat.
● Suport a les activitats i projectes federatius.
● Formulació, reformulació i justificació de les subvencions relacionades amb cada
projecte/programa.
● Elaboració i seguiment del pla de formació anual
● Actualització de continguts al lloc web i xarxes socials de l’entitat.
● Seguiment i manteniment de campanyes.
● Edició de materials d’imatge i vídeo.
● Manteniment del manual d’identitat corporativa.

S’ofereix
● Contracte indefinit amb un mes de prova
● Jornada laboral de 20 hores setmanals.
● Horari de matins flexible.
● Lloc de treball habitual: Barcelona.
● Sou brut mensual aproximat de 1.123,59€.
● Incorporació aproximada el 2 de Novembre de 2022.

La data límit de lliurament de currículums és el dijous 20 d’octubre a les 23:59h per correu electrònic a casaldejoves@casalsdejoves.org referència: “Coordinador/a comunicació i programes”

Descarrega la oferta