II Jornades de Lleure i Sexisme

Fomentar el compromís de les entitats d’associacionisme educatiu envers la lluita contra el sexisme i l’homofòbia

Amb els objectius de fomentar el compromís de les entitats d’associacionisme educatiu envers la lluita contra el sexisme i l’homofòbia, intercanviar plantejaments, recursos i estratègies amb el moviment feminista i LGTBIQ i potenciar la creació i la continuïtat d’un espai conjunt de treball, Casals de Joves de Catalunya, l’Escola Lliure el Sol i Esplais Catalans us proposem les segones Jornades de Lleure i Sexisme.

 

En aquest marc, durem a terme tota una sèrie de tallers, debats, ponències i taules de les quals esperem treure noves propostes de treball conjunt entre les associacions educatives i les entitats feministes i LGTBIQ.

 

Les jornades de Lleure i Sexisme s’adrecen a associacions o persones implicades en el món de l’associacionisme infantil i juvenil i associacions, activistes o col·lectius LGTBIQ i feministes. La inscripció és gratuïta i la podeu fer a través de l’Escola El Sol.