Enxarxats a la xarxa

Casals de Joves centra la seva nova campanya de salut en les relacions dels joves amb les noves tecnologies

El canvi de la societat cap al que anomenen la societat de la informació i el coneixement ens ha suposat molts canvis tecnològics, no només pel que fa a aparells electrònics, sinó que probablement també en els estils de vida i rols socials de les persones. Alguns trets característics d’aquesta societat fan referència a la immediatesa, l’accés a la informació, l’abundància, la coordinació amb persones i entitats, o a la mobilitat.

 

Aquests canvis ens fan pensar que cal aplicar una visió crítica davant dels nous paràmetres socials així com oferir recursos perquè les persones tinguin possibilitats d’utilitzar les tecnologies de manera que aquestes els hi reportin beneficis i no pas perjudicis.

L’ús de les TIC proporciona beneficis inqüestionables: apropament al coneixement científic i la informació, nous canals de comunicació i relació, materials d’entreteniment i diversió… però també se’n poden destacar situacions adverses, més lligades als comportaments socials que no pas a les temudes “addiccions”: aïllament social, individualisme, soledat, assetjament,phising (robatori de dades i informació confidencial) entre d’altres.

 

DADES SOBRE L’ÚS DE LES TIC

 

A causa del mal ús de les noves tecnologies es generen conductes socials compartides, que tot i no ser fòbies ni patologies, poden comportar malestar i sensacions negatives. A continuació us en donem tres exemples, probablement els més comuns:

 

  • Nomofobia (No-Mobile-Phobia): la “fòbia” a sortir de casa sense el mòbil. En realitat no és una fòbia però ens pot generar ansietat, incertesa i desesperació adonar-nos que hem oblidat l’smartphone o no sabem amb certesa on és.

 

  • FOMO (Fear of missing out): Desconnectar-se per un període de temps (cap de setmana, vacances…) i creure que et perdràs allò “que està passant”, cosa que pot provocar‐nos una sensació d’aïllament social o d’exclusió.

 

  • Cicle de la Procrastinació: El terme s’aplica normalment al sentit d’ansietat generada davant d’una tasca pendent de concloure. La tasca pot resultar aclaparadora, desafiant, inquietant, difícil o avorrida i realitzar-la davant d’una pantalla fa que la persona faci mil coses (consulta de Twitter, correu electrònic, xats, navegar a la xarxa…) abans de voler-s’hi “enfrontar”.

Segons dades de l’Instituto Nacional de Estadística (INE) i l’Institut Català d’Estadística (Idescat) el 95% dels i les joves a Catalunya fan servir les noves tecnologies, i el 93% internet. L’ús del mòbil és una pràctica generalitzada ja que un 91% dels catalans l’utilitzen.

 

A més, sembla que aquesta és una tendència que encara ha de créixer, ja que ha anat en augment en els darrers anys. Cada vegada es relaciona més les TIC i el temps lliure dels i les joves. Catalunya ocupa la segona posició a l’estat Espanyol en l’ús d’ordinadors.

CASALS DE JOVES I LES TIC

 

Des del programa de salut de Casals de Joves de Catalunya creiem molt convenient fer una aproximació i un treball sobre aquesta qüestió, tant pel que fa a l’afectació a escala individual com a escala associativa. És per això que enguany centrarem els esforços en la recopilació d’informació sobre la relació entre joves, entitats juvenils i l’ús de noves tecnologies (opantalles, terme que ens agrada fer servir perquè creiem que engloba tot el concepte) per desenvolupar un recurs que pugui ser d’utilitat a totes, de cara a mantenir unes relacions més saludables amb les noves tecnologies.

 

Així doncs, engeguem l’any de les relacions saludables amb les noves tecnologies amb un seguit de tasques que van des de la creació d’una App de mesura de l’ús saludable de l’Smartphone, a tallers i xerrades i una enquesta online per conèixer quina és la percepció que els joves tenen de les seves relacions i les de les seves entitats des de l’aparició de l’ús massius de les TIC.

 

Esperem que tot plegat sigui del vostre interès!

 

I en breu…més informació!