Protocol de prevenció i actuació davant agressions masclistes i LGTBIfòbiques

Casals de Joves de Catalunya té un ferm compromís per construir una associació feminista i lliure de sexisme!

És per aquest motiu que la Comissió de Gènere iniciem un treball per crear un Protocol de prevenció i actuació davant agressions masclistes i LGTBIfòbiques a Casals de Joves.

La construcció d’aquest protocol es realitzarà deforma participativa i consta de les següents fases:

 

FASE 1. Formació als territoris:  La formació és indispensable, per poder tenir una base sòlida al voltant de les violències masclistes i LGTBIfòbiques en entitats juvenils. És per aquest motiu, que després de la valoració de la formació feta a La Trancada, proposem continuar amb la fase de formació als territoris.

 

FASE 2. Compartim experiències: Després de la formació, creiem imprescindible crear espais territorials per compartir quines violències patim en el sí dels Casals de Joves (assemblees, espais festius, espais intercasaleros, etc.)

 

FASE 3. Accions de prevenció i actuació: Un cop detectades les violències s’iniciarà la fase per redactar el protocol amb accions de prevenció i actuació concretes.Per fer tot aquest procés el més participatiu, ric i representatiu possible, animem a totes les casaleres que ho vulguin a sumar-se a la comissió protocol! Si hi esteu interessades podeu a escriure un mail aprogrames@casalsdejoves.org.