Educar en participació

Una assignatura pendent.

El projecte Educar en Participació es materialitza amb la realització d’una assignatura que pretén promoure la pràctica de la participació amb l’alumnat de segon cicle d’ESO. Amb la realització d’aquesta assignatura volem remoure consciències, encuriosir, donar l’oportunitat d’experimentar i de disposar d’una vivència participativa per tal de tenir les eines suficients per decidir i formar part activa de la societat, a través de les diferents eines i mètodes de participació. Alhora, aquest projecte pretén promoure el relleu de les entitats juvenils de l’entorn de cadascun dels instituts on es realitza. 

 

Aquesta assignatura, fins ara s’ha realitzat en diversos formats: dins l’assignatura Cultura i Valors Ètics, com a optativa, dins algunes hores de tutoria o com a Servei Comunitari. Malgrat això, sempre estem disposats d’estudiar plegades la possibilitat d’adaptar-ho a la realitat i necessitats de cada centre.