Salut

El programa de Salut treballa, amb una visió integral de la salut, per detectar les principals problemàtiques i necessitats respecte a la salut en el jovent i donar resposta a aquestes.

La Comissió de Salut busca enriquir i millorar el discurs en matèria de salut, desenvolupant campanyes informatives i educatives, així com interlocutant amb entitats especialitzades, administracions públiques i espais institucionals on es tractin temes relatius a la salut de les persones joves, mirant d’aportar la perspectiva juvenil entorn a diferents problemàtiques com a la prevenció d’ITS, consum de substàncies, pressió estètica o hàbits de vida saludable.

 

Objectius

 

  • Potenciar els coneixements i eines a les entitats federades en matèria de salut i plaer
  • Desenvolupar una perspectiva política i comunitària en salut com a federació
  • Desenvolupar un programa d’accés descentralitzat a recursos de reducció de riscos en consum de drogues
  • Fomentar el treball en xarxa amb altres entitats de l’àmbit de la salut 

 

Entre les principals accions que ha portat a terme la comissió durant els darrers anys destaquem les següents:

 

  • Posicionament de l’ACJ vers el consum de drogues
  • Creació del joc Tu saps, tu tries! en col·laboració amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona
  • Elaboració i difusió dels Kits de reducció de danys en el consum de substàncies
  • Creació de la càpsula formativa de consum responsable de substàncies 

Vols formar part de la comissió de Salut?