Intercultural

El Programa d’Interculturalitat va ser creat ara ja fa quatre anys per tal d’oferir una mirada des de la perspectiva intercultural a tots els projectes que duem a terme tant a la Federació com als casals de base. 

Objectius

 

  • Promoure la formació i l’aplicació de la perspectiva intercultural tant a la Federació com als casals de base. 
  • Elaborar materials pedagògics i de sensibilització per apropar la perspectiva intercultural als casals de base. 
  • Generar discurs i posicionaments dins l’associació no només des d’una d’una perspectiva intercultural, sino també amb una mirada interseccional, decolonial i antirracista. 
  • Fomentar el treball en xarxa entre els casals de base i entitats liderades per persones migrades o racialitzades. 

 

Entre les principals accions que ha portat a terme la comissió durant els darrers anys destaquem les següents:

 

  • Organització, juntament amb Esplais Catalans, l’Escola Lliure el Sol i la Fundació Ferrer i Guàrdia, de les Jornades d’Interculturalitat.
  • Elaboració d’un mapa d’entitats que treballen amb la diversitat en col·laboració amb Esplais Catalans per tal d’afavorir el treball en xarxa dels casals de base. 
  • Redacció, també juntament amb Esplais Catalans, del document “Traçant Vincles, guia d’interculturalitat i el treball en xarxa a l’associacionisme educatiu” que complementa el mapa d’entitats.
  • Impuls de la creació de la càpsula formativa “Perspectiva intercultural als casals” disponible a la oferta formativa de la Federació. 

Vols formar part de la comissió d'Interculturalitat?