Feminismes i LGTBIQ+

El programa de Feminismes i LGTBIQ+ sorgeix al 2008 de la necessitat de crear un espai de lideratge polític per a les línies relacionades amb el gènere.

 

Malgrat alguns períodes d’inactivitat, des de 2019, la Comissió de Gènere i Feminismes treballa activament per desenvolupar noves campanyes i transversalitzar el discurso feminista. 

 

Objectius

 

  • Crear campanyes i recursos propis fent partícips als casals, no només des d’una d’una perspectiva feminista, sinó també amb una mirada interseccional, decolonial i antirracista.
  • Enfortir i visibilitzar el discurs de Casals de Joves en temes de gènere i igualtat
  • Transversalitzar la perspectiva feminista al conjunt de la Federació
  • Treballar en xarxa amb altres entitats del lleure, feministes i LGTBI. 

 

Entre les principals accions que ha portat a terme la comissió durant els darrers anys destaquem les següents:

 

  • Posicionaments polítics 
  • Campanyes de sensibilització per dies assenyalats (link a campanyes sensibilització)
  • Organització, juntament amb Esplais Catalans, l’Escola Lliure el Sol i Escoltes Catalans de les Jornades de Lleure i Feminismes
  • Exposició La Recerca del Plaer

Vols formar part de la comissió de feminismes?