8 de març. Si et volen explotar, explota!

Avui, 8 de març, les dones dels diferents Casals de Joves de Catalunya cridem que n’estem fartes de la doble explotació que vivim!

 

Fartes que aquelles feines que impliquen cuidar a les persones -i que majoritàriament recauen sobre les dones- no tinguin cap valor (ni econòmic ni social) i s’invisibilitzin i precaritzin.

 

Fartes que als nostres llocs de treball (precaris evidentment) els càrrecs de poder encara existeixin i, a més, estiguin a mans dels homes.

 

Fartes que se’ns relegui a realitzar totes aquelles feines d’atenció al públic i que haguem de ser “amables, simpàtiques i pacients” i/o acabem sent dones objecte o -directament- el producte.

 

Fartes de l’assetjament sexual i laboral.

 

I fartes d’estar en silenci, d’estar silenciades!

 

Per això, aquest #8demarç diem ben alt que si ens volen explotar, explotarem!

 

#8MExplota